Szabályzat

iPhoneHungary Appróhirdetések – Szabályzat és felhasználási feltételek

Érvényes: 2012. július 11-től visszavonásig, vagy módosításig.

 

1. Általános rendelkezések


1.1 A szerződés tárgya

A jelen szerződés (Szerződés) az iPhoneHungary Appróhirdetések weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

1.2 Szerződő felek

Jelen szerződés az iPhone Hungary által üzemeltetett appro.iPhoneHungary.hu (továbbiakban Weboldal) oldalt látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között jön létre a Weboldal felhasználásának feltételeiről.

1.3 A szerződés hatálya

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Weboldal üzemeltetője jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat mindenféle előzetes értesítés nélkül törölni.


2. Hirdetések


2.1 Hirdetések magánszemélyeknek

A Weboldalon a hirdetések feladása magánszemélyek számára díjmentes. Egy felhasználói profillal egyszerre maximum 3 db hirdetés adható fel. Egy hirdetéshez maximum 5 db kép tölthető fel a termékről. Tilos azonban saját cég vagy egyéni vállalkozás reklámozása, egyéb promóciós anyagok közzététele, mely azonnali kizáráshoz vezet.

2.2 Hirdetések cégeknek

Cégek, kereskedők és kereskedői jellegű magánszemélyek csak fizetett hirdetés formájában adhatnak fel hirdetéseket a Weboldalon. Számukra javasolt a Hirdetési csomagok oldalunk megtekintése, ahol több fajta opció közül választhatnak hirdetői csomagot kínálatunkból. Amennyiben egyéb hirdetési lehetőség iránt érdeklődne, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot az appro@iphonehungary.hu e-mail címen az üzemeltetőkkel.

2.3 Hirdetések tartalma, azok megjelenésének feltételei

Az iPhoneHungary által üzemeltetett Appróhirdetések weboldalon csakis az Apple által gyártott termékeket, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó egyéb cégek termékeit lehet hirdetni. Egy hirdetésben csakis egy termék szerepelhet.

Tilos az oldalon az alábbi hirdetések közzététele, melyeket azonnal törölni fogunk.

- A hirdetés jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
– A hirdetés hiányos tartalmú, vagy nem nyújt kellő információt a termékről
– Amennyiben a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz
– Ha megalapozott a gyanúja annak, hogy a hirdetés célja mások megtévesztése, csalással való haszonszerzés
– A Weboldal üzemeltetőinek megítélése szerint sértheti az iPhoneHungary üzleti partnereit vagy a Weboldal felhasználóit
– Nem Apple márkájú vagy hozzá szorosan kapcsolódó termékek hirdetése (PC, egyéb mobiltelefonok, táblagépek, laptopok, stb.)
– Nem a Weboldal tartalmának megfelelő hirdetés
– Kereskedői jellegű magánszemélyek hirdetései
– Egy hirdetésen belüli több termék megjelenítése
– Saját szolgáltatások reklámozása
– Duplázott hirdetések

A szabályok többszörös vagy egyszeri súlyos megsértése kizáráshoz vezet.


3. Általános rendelkezések


3.1 Felhasználó jogai és kötelezettségei

- A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon megjelentetett hirdetések tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
– Tilos a Weboldalt másolni, illetve annak egészét vagy részleteit más weboldalakon, írott vagy nyomtatott formában megjeleníteni.
– A hirdetés a hirdető tulajdona, ezért az oldalon megjelent hirdetéseket szigorúan tilos másolással megjelentetni, vagy közvetítés céljából engedély nélkül linkelni más oldalakon.
– A hirdetések érvényessége magányszemélyek számára 180 nap, de ezt követően ingyenesen korlátlan alkalommal meghosszabbítható az.
– A hirdető feladata, hogy a lehető legtöbb információt közzétegye a hirdetett termékről.

3.2 Felelősség kizárása

- A Weboldalon elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját, vagy annak megrendelőjét terheli a felelősség. A Weboldal üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a Weboldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
– Nem vállalunk felelősséget az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért.
– A szolgáltatás teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában.
– A működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért, egyéb, rajtunk kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért. A felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi, vagy erkölcsi kárért.
– Bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért, vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.
– A Weboldal szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.


4. Adatvédelem


4.1 Személyes adatok kezelése

Az appro.iPhoneHungary.hu weboldalon található tartalomnak két része van. A Weboldal nagyobb részét a Felhasználó ingyenesen látogathatja, bármilyen személyes adat megadása nélkül. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak a regisztráció során olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatoknak minősülnek. Az iPhone Hungary, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat.

A regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat az iPhone Hungary nem teszi – a Felhasználó jóváhagyása nélkül – harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Felhasználó által ezen szolgáltatás igénybevétele során az interneten közzétett adatokért az iPhone Hungary semmiféle felelősséget nem vállal.

Amennyiben az iPhone Hungary szolgáltatás-kínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, tájékoztató anyagokat tesz közzé a Weboldalon.

4.2 IT biztonság

Az iPhone Hungary és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt törekszenek arra, hogy az iPhone Hungary internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan működjenek. Ugyanakkor az Internet, mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni. Ezért az iPhone Hungary felhívja Felhasználói figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek bűncselekmény során történő kikerülése nem okoz nekik anyagi kárt. Ilyen esetben ugyanis az iPhone Hungary-nek nem áll módjában anyagi felelősséget vállalni a Felhasználói adatokért.

4.3 Cookie-k

A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Felhasználók számítógépén. A cookie-k kisméretű programok, amelyeket kizárólag a Felhasználók azonosításának megkönnyítésének és a Weboldal személyre szabhatóságának érdekeit szolgálják, más célra az iPhone Hungary nem veszi őket igénybe. A cookie-fogadás Felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban előfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg tökéletesen vagy bizonyos regisztrációhoz kötött funkciókhoz nincs jogosultsága így a Felhasználónak.

4.4 Statisztikai célú adatgyűjtés a Felhasználói aktivitásról

Az iPhone Hungary szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (ún. aggregált) formában hasznosítja az iPhone Hungary, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

4.5 Jogsértés és jogorvoslat

A Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni az iPhone Hungary-tól adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze az iPhone Hungary felé, ha adatainak kezelése jogsértő bármilyen formában. A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.

A Felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az iPhone Hungary jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítésre. Az iPhone Hungary ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldalt az iPhone Hungary megbízásából moderátorok felügyelik; a moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az iPhone Hungary nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

4.6 Szerzői jogok

A Felhasználók elfogadják, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmakat, hirdetéseket és fényképeket az iPhone Hungary felhasználhatja. A Weboldalon található tartalom az iPhone Hungary szellemi tulajdonát képezi és az iPhone Hungary előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit a Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a tartalom terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Felhasználó nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak az iPhone Hungary-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag az iPhone Hungary-vel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén az iPhone Hungary a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).

Az appro.iPhoneHungary domain és az iPhoneHungary Appróhirdetések név az iPhone Hungary javára bejegyzett márka. Ezen jogvédett név vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata az iPhone Hungary jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében az iPhone Hungary jogosult minden szükséges jogi lépést megtenni.


5. A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai


5.1 Jogi közlemény, adatvédelem módosítása

Amennyiben jelen dokumentumot az iPhone Hungary a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.